NAVs omverdensanalyse 2023–2035

Av

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Publisert

4/25/2023 (Oppdatert: 11/05/23)

En fotomontasje: Foran 2 hender som holder en minitatyrglobus. I bakgrunnen vises unge mennesker som bruker mobiltelefon,  solcellepaneler, et grensesnitt på en glassvegg, arbeidshjelm oppå arbeidshansker, en omsorgsarbeider som viser omsorg for en eldre person og penger i en lommebok.

Fotomontasje: Colourbox

Samfunnstrender og konsekvenser for NAV

Samfunnet er i endring og NAV må endre seg i takt med utviklingen. Omverdensanalysen tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene fram mot 2035 og konsekvensene de kan få for NAV. Større oppmerksomhet om utfordringene vi står overfor vil hjelpe NAV til å lage mer treffsikre strategier og planer for de nærmeste årene.