Vilkår for bruk av API for stillingsannonser

Hvem kan bruke tjenestene

Alle kan bruke tjenesten, som er kostnadsfri. NAV forbeholder seg retten til å stoppe tilgang ved feil bruk av tjenesten.

Velg alternativ tilgang

  1. Tilgang som uregistrert bruker: Denne tilgangen kan du bruke for å prøve ut tjenesten. Ulempen er at vi ikke har mulighet til å informere deg om endringer når den offentlige tilgangsnøkkelen endres uten forvarsel. Hvis du ønsker å bruke tjenesten på fast basis, anbefaler vi alternativ 2.
  2. Tilgang som registrert bruker: Vi anbefaler denne tilgangen hvis du skal bruke tjenesten på fast basis. Fordelen er at vi kan informere deg når det skjer endringer i tjenesten. Denne tilgangen krever at du oppgir e-postadressen din, navnet ditt og bedriftens navn til nav.team.arbeidsplassen@nav.no. Du vil få tilbakemelding i løpet av to virkedager.

Personvern

NAV er gjennom offentlighetsloven og digitaliseringsrundskrivet pålagt å gjøre offentlige data tilgjengelig. I retningslinjene går det fram at man bør oppgi kontaktinformasjon.

For å kunne tilby tilgang som registrert bruker (alternativ 2) må vi lagre nødvendige personopplysninger. Disse opplysningene trenger vi for å kunne komme i kontakt med deg senere, for eksempel ved endringer eller driftsavbrudd. Kontaktinformasjonen din blir slettet når du ikke lenger har tilgang som registrert bruker. For mer informasjon om personvern, se NAVs personvernerklæring

Slik får du tilgang

Send en e-post til nav.team.arbeidsplassen@nav.no og be om tilgang til tjenesten. Har du spørsmål, eller ønsker du å avslutte abonnementet, send en henvendelse til samme e-postadresse.