Utlysningstekster ledige stillinger - historikk

Stillingsutlysningstekster for ledige stilinger : registrert av arbeidsgiver på nav.no offentliggjort i media (stillingsportaler, websider, aviser, tidsskrifter, o.l.) og registrert av NAV meldt til NAV fra Eures nettverk for ledige stillinger i Europa

NAV publiserer to årlige datasett om ledige stillinger. Et med stillingsutlysningstekster og et ledige stillinger meldt til NAV med strukturerte kjennetegn ved stilling. Disse kan kobles sammen ved felles stillingsnummer. Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7. Stillingsutlysninger som er meldt til NAV-kontorene som oppdrag er utelatt.

Stillingstekstene inneholder i hovedsak den formattering som de har vært publisert i. Mange tekster inneholder derfor HTML-markører og redigeringstegn. Data er vasket slik at mesteparten av telefonnummer, epostadresser, navn, store tall (over 6 siffer), anførselstegn og kontrolltegn er fjernet og erstattet med symbolet #. Strukturerte kjennetegen for stillinger som er vasket bort kan hentes fra datasettet ledige stillinger meldt til NAV. Den tekniske løsningen som henter ut stillingstekster henter kun ut de 4000 første tegn av stillingstekstene. 

NAV har i 2017 i samarbeid med andre aktører i stillingsmarkedet fått økt antall stillinger i NAVs stilingsdatabase. Økningen har også ført til en større andel stillinger med over 4000 tegn, og som dessverre blir avkortet i dette datasettet. 

Mer informasjon:

  • Om statistikken ledige stillinger på nav.no
  • RSS og annen online tilgang til ledige stillinger på nav.no

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Steinar Folkvord
Forfatters e-post Steinar Folkvord
Vedlikeholdes av Steinar Folkvord
Vedlikeholders e-post Steinar Folkvord
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7
Dokumentasjon https://www.nav.no/1073745796/om-statistikken-ledige-stillinger?kap=1
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2002-01-01
Tidsperiode - sluttdato 2019-03-31
Modified 2019-05-24
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del