NAVs bedriftsundersøkelse - etterspørsel etter arbeidskraft per næring

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene. På bakgrunn av disse svarene estimeres mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker. Undersøkelsen er årlig. Rapport i pdf- og xls-format publiseres på nav.no sine analysesider under Bedriftsundersøkelsen. Data presenteres i tre datasett for estimert mangel for yrke, næring og fylke. 

Dette datasettet inneholder estimert mangel på arbeidskraft i antall personer etter næring

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema Befolkning og samfunn
Forfatter Åshild Male Kalstø og Johannes Sørbø
Forfatters e-post Åshild Male Kalstø og Johannes Sørbø
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2015-01-01
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del