Ledige stillinger publisert av NAV

Stillingssøket på nav.no inneholder en oversikt over aktive ledige stillinger.

Det maskinlesbare XML-grensesnittet har de samme søkeparametere som stillingssøket.

For å isolere engelskspråklige annonser, brukes søkeordet "English" som konvensjon for å fange opp disse annonsene.

XML-formatet er RSS versjon 2.0 med tagger for attributter som er definert av Google Merchant Center og Apache Wicket.

For stillingsannonser er HTML kildeformatet, men har også en del ekstra felter for attributter i tråd med den utgåtte Google Name Space

Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på Lov om arbeidsmarkedstjenester § 7,2004. Ikke alle stillinger som blir meldt til NAV blir publisert på nav.no

Det blir kan på sikt bli endringer i denne tjenesten som følge av pågående videreutvikling av tjenester rettet mot arbeidsmarkedet samt implementering av infrastruktur/applikasjonsgrensesnitt for åpne data i NAV.

Nytt applikasjonsgrensesnitt blir lansert første halvår 2019 og det gamle RSS-grensesnittet med widget vil bli avviklet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Tov Are Jacobsen
Forfatters e-post Tov Are Jacobsen
Vedlikeholdes av Tov Are Jacobsen
Vedlikeholders e-post Tov Are Jacobsen
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7
Dokumentasjon
Frekvens Kontinuerlig
Kilde https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del