Ledige stillinger meldt til NAV - historikk

Ledige stilinger meldt til NAV -historikk inneholder strukturert informasjon om ledige stillinger meldt til NAV i løpet av året.  Det publiseres også et eget datasett med utlysningstekster ledige stillinger. Disse to datasett kan kobles sammen via felles nøkkel stilling_id.

Stillinger meldt til NAV har fem kilder:  1) stillinger meldt til NAV-kontorene som oppdrag, 2) stillinger registrert av arbeidsgiver på nav.no, 3) stillinger offentliggjort i media (stillingsportaler, websider, aviser, tidsskrifter, o.l.) og registrert av NAV, 4) stillinger meldt til NAV fra Eures nettverk for ledige stillinger i Europa og 5) stillinger hentet basert på avtaler mellom NAV og private stillingsdatabaser i Norge.

Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på arbeidsmarkedsloven §7.

Datasettet er basert på offisiell stillingstatistikk med tillegg av stillinger fra Eures. Datasett inneholder detaljer om den enkelte stilling: stillingsnummer, registreringsdato, siste publiseringsdato for stilling, statistikkperiode (år og måned), arbeidssted fylke og kommune, yrkeskoder, virksomhet organisasjonsnummer og navn, antall stillinger i stillingsannonse og stillingstittel. NAV benytter STYRK (basert på ILO sin ISCO) for yrkesklassifisering. Fra 2001 til 2011 STYRK-88 og fra 2012 etter STYRK-08.

Antall stillinger i NAVs stilingsdatabase økte i 2017 pga samarbeid med andre aktører i stillingsmarkedet. Se informasjon i Om statistikken ledige stillinger finnes på nav.no.

Vasking av data: For stillingsutlysninger meldt til NAV-kontorene så er navn og organisasjonsnummer utelatt i datasett da noen av disse stillingene er meldt i kategorien "Arbeidsgiver som ønsker å annonsere etter arbeidskraft uten å oppgi sitt navn".

Datasett oppdateres kvartalsvis.Publiseres med en datafil per år.

NAV publiserer også grensesnitt for RSS og online tilgang til ledige stillinger på nav.no.

Datasett kan lenkes til:

Utlysningstekster ledige stillinger (via stilling_id)

Enhetsregister (via Bedrift Org Nr)

Sektorkoder (via Bedrift Org Nr)

Næringskoder (via Bedrift Naring Primar Kode)

Yrkeskoder (via yrkeskode og isco_versjon)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Steinar Folkvord
Forfatters e-post Steinar Folkvord
Vedlikeholdes av Steinar Folkvord
Vedlikeholders e-post Steinar Folkvord
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7
Dokumentasjon https://www.nav.no/1073745796/om-statistikken-ledige-stillinger?kap=1
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs https://data.nav.no/dataset/utlysningstekster-ledige-stillinger-historikk
Utgivelsesdato 2018-10-02
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2002-01-01
Tidsperiode - sluttdato 2019-12-31
Modified 2020-01-08
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del