Ledige stillinger meldt til NAV - historikk

Ledige stilinger meldt til NAV inneholder informasjon om ledige stillinger: meldt til NAV-kontorene som oppdrag registrert av arbeidsgiver på nav.no offentliggjort i media (stillingsportaler, websider, aviser, tidsskrifter, o.l.) og registrert av NAV

meldt til NAV fra Eures nettverk for ledige stillinger i Europa

avtaler mellom private stillingsdatabaser i Norge og NAV

Datasettet er basert på offisiell stilingsstatistikk med tillegg av stillinger fra Eures. Datasett inneholder detaljer om den enkelte stilling: stillingsnummer, registreringsdato, siste publiseringsdato for stilling, statistikkperiode (år og måned), arbeidssted fylke og kommune, yrkeskoder, virksomhet organisasjonsnummer og navn, antall stillinger i stillingsannonse og stillingstittel. Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7 . Datasett inneholder organisasjonsnummer som kan kobles med Enhetsregister, sektorbeskrivelse, næringsgruppering for ytterligere opplysninger om virksomhet. NAV benytter den norske versjonen STYRK av den internasjonale standarden for yrkesklassifisering (ISCO) for stilingsregistrering. Fra 2001 til 2011 er stillinger klassifisert etter STYRK og fra 2012 etter STYRK-08. Se komplett kodekatalog hos SSB: STYRK-kode som også kan benyttes for kobling til flere statistikkgrupperinger. Antall stillinger i NAVs stilingsdatabase økte i 2017 pga samarbeid med andre aktører i stillingsmarkedet. Se mer informasjon i Om statistikken ledige stillinger finnes på nav.no.

NAV publiserer også et grensesnitt for RSS og annen online tilgang til ledige stillinger på nav.no.

Vasking av data: For stillingsutlysninger meldt til NAV-kontorene så er navn og organisasjonsnummer utelatt i datasett da noen av disse stilingene er meldt i kategorien "Arbeidsgiver som ønsker å annonsere etter arbeidskraft uten å oppgi sitt navn".

Datasett publiseres årlig med en datafil per år.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Steinar Folkvord
Forfatters e-post Steinar Folkvord
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med https://lovdata.no/lov/2004-12-10-76/§7
Dokumentasjon https://www.nav.no/1073745796/om-statistikken-ledige-stillinger?kap=1
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2002-01-01
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del