Ledige stillinger

Stillingssøk på Arbeidsplassen inneholder en oversikt over de fleste aktive ledige stillinger. Stillingssøket inneholder både stillinger som er registrert direkte hos NAV samt hentet inn fra en rekke nettsteder

Stillingsdata meldes og registreres i NAV basert på (Lov om arbeidsmarkedstjenester § 7,2004)

Ikke alle stillinger som blir meldt til NAV blir publisert på Arbeidsplassen

Du finner dokumentasjon av applikasjonsgrensesnittet på [https://github.com/navikt/pam-public-feed] med dokumentasjon i Swagger som gir deg mulighet til å eksperimentere med grensesnittet og en offentlig tilgangsnøkkel for utvikling og eksperimentering.

Vi anbefaler alle som bygger tjenester med applikasjonsgrensesnittet om å registrere seg for å få en egen tilgangsnøkkel. Den vil holde seg stabil over tid. Du finner mer informasjon om registering her: [https://data.nav.no/pages/vilkaar-api-stillingsannonser]

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Tov Are Jacobsen
Forfatters e-post Tov Are Jacobsen
Vedlikeholdes av tov.are.jacobsen@nav.no
Vedlikeholders e-post tov.are.jacobsen@nav.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon https://github.com/navikt/pam-public-feed
Frekvens
Kilde https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger
Språk
  • norsk
  • engelsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del