Statistikk - hovedtall om arbeidsmarkedet

Sentral statistikk om arbeidsmarkedet offentliggjøres hver måned kl. 10:00 (se publiseringskalender for datoer). Tallene kommenteres i en egen pressemelding som publiseres på samme tidspunkt. Hovedtallene er delt i to deler - en med tall som ikke er sesongjusterte og en med sesongjusterte tall. Den sesongjusterte delen er utvidet med tall over helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken. Dokumentasjon og kilde: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter nav.statistikk@nav.no
Forfatters e-post nav.statistikk@nav.no
Vedlikeholdes av nav.statistikk@nav.no
Vedlikeholders e-post nav.statistikk@nav.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet
Frekvens Månedlig
Kilde
Språk
  • norsk
  • engelsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del