Begrepskatalog

Begrepskatalogen i NAV er den sentrale autoritative masterkilden for alle begrepene som brukes i etaten. Den inneholder definisjoner og forklaringer av tolkninger og bruksområde, inkludert tilfellene der NAVs tolkning avviker fra den normale forståelsen av et begrep.

Vi dokumenterer begreper som vi forklarer for brukerne våre i brev, på nett og i hjelpetekster, samt betydningen av opplysninger som vi utveksler internt og eksternt. Disse definisjonene vil også kunne brukes som tolkningsgrunnlag i NAVs avtaleverk og kontrakter.

Begrepskatalogen brukes derfor som oppslagsverk for alt fra juridiske fagbegreper til IT-begreper og feltbeskrivelser i systemer. Katalogen er derfor sentral i opplæring og kompetansespredning, og for å øke synligheten av behovet for både harmonisering internt i etaten og eksternt mellom virksomheter.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier begrep
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Forfatters e-post Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Vedlikeholdes av Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Vedlikeholders e-post Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato 2019-03-06
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified 2019-09-01
Versjon
Notater om versjonen Endring i kolonner og flere begreper
Skaper
Er del av
Har del