Statistikk - antall helt arbeidsledige kommune. Måned

Statistikk over helt arbeidsledige ved utgangen av måneden fordelt på bostedskommune og fylke

Helt ledige arbeidssøkere omfatter alle arbeidssøkere som de to siste ukene har meldt til NAV at de er helt uten arbeid, søker nytt arbeid og er tilgjengelig for det arbeid som søkes. Se om statistikken på www.nav.no for ytterligere forklaringer.

Datasett inneholder statistikk for ett år fordelt på måneder, datasett for inneværende år oppdateres med nye måneder i etterkant av statistikkpublisering på www.nav.no 

Kilde: NAV

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Christian Ruff
Forfatters e-post Christian Ruff
Vedlikeholdes av Christian Ruff
Vedlikeholders e-post Christian Ruff
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens Månedlig
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del