Statistikk - antall arbeidssøkere etter yrke og år

NAV publiserer offisiell statistikk på nav.no om antall arbeidsledige og arbeidssøkere. Dette datasett inneholder statistikk om arbeidssøkere fordelt på yrkesbakgrunn, med mer detaljerte yrkesopplysninger enn det som er publisert på nav.no. NAV benytter den internasjonale standarden for yrkesklassifisering, International Standard Classification of Occupations (ISCO) som ILO har utarbeidet. For klassifisering av yrker benyttes ISCO-08 (før januar 2012 ISCO-88 og før mai 2001 ISCO-58). Statistikken publiserer med yrkeskoder (4- siffer) inkludert NAV grupperinger for statistikk (grov- og fingruppering) og yrkesbetegnelser (6-siffer) under hver yrkeskode. I datasett er alle forekomster av yrkesbetegnelser satt sammen på samme rad. Skilletegn mellom yrkesbetegnelser i denne variabel er komma.

Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere. Arbeidssøkere er personer som søker arbeid ved NAV og som er tilgjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er at man anses som arbeidssøker hos NAV hvis man har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene. Se Om statistikken - arbeidssøkere for ytterligere forklaringer.

Datasett kan via SSB kodekatalog STYRK-kode kobles til flere statistikkgrupperinger for yrke. NAV benytter ISCO/STYRK også for annen statistikk og andre datasett, slik data kan kobles basert på yrkeskoder.

Vasking av data: celler med under 4 personer er markert med stjerne for antall personer og tilhørende yrkesbetegnelse. I tillegg er enkelt yrkesbetegnelser som identifiserer svært små yrker også byttet med stjerne.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Steinar Folkvord
Forfatters e-post Steinar Folkvord
Vedlikeholdes av Steinar Folkvord
Vedlikeholders e-post Steinar Folkvord
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon https://www.nav.no/1073745818/om-statistikken-arbeidss%C3%B8kere?kap=1
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2002-01-01
Tidsperiode - sluttdato 2018-12-31
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del