Åpne data fra NAV

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

NAV planlegger å utvide med flere datasett. Vi er derfor interessert i tilbakemelding om publiserte datasett og andre datasett som det kan være behov for. Tilbakemelding kan gis til Statistikkseksjonen nav.statistikk@nav.no