Gå til innhold

Nav statistikker

Åpne data

Plattform for deling av åpne data fra NAV

NAV videreutvikler plattformen for deling av åpne data. Nåværende tekniske løsning erstattes av ny løsning i løpet av høsten 2019. Eksisterende datasett videreføres og planlegges supplert med månedlige data om arbeidsledighet.

Oversikt over åpne datasett finnes på data.nav.no og data.norge.no: [https://data.norge.no/organisasjoner/arbeids-og-velferdsetaten-nav]

arbeidssokere-og-stillinger

Arbeidssøkere og stillinger